Всички „Заедно в час“
Автор: Ани Раденкова

Знаете ли, че 40% от 15-годишните българи са функционално неграмотни (при средно ниво за ЕС 20%) , т.е. те не могат да разберат смисъла на листовка за лекарство и да приложат математическа логика в основни житейски ситуации. Това е икономически пагубно за страната ни – без това базисно умение човек не би могъл да се реализира на пазара на квалифицирания труд днес. Последствията от това са, че близо половината млади хора и бъдещи гласоподаватели не могат независимо да анализират информация, да взимат решения за житейските и гражданските си избори.


Тази грамотност се усвоява в училище. Основното и средното образование в България са безплатни, но не всички училища предлагат еднакво качество. То зависи от различни фактори: населено място, финансово положение, социална среда и др. За да помогне за равния достъп до добро образование, неправителствената организация „Заедно в час“ работи със 160 учители в 80 училища в 12 региона на страната – там, където нуждата е най-голяма. Целта е всяко дете в България да има възможност да реализира потенциала си, независимо от произхода и средата си. За да постигне това, “Заедно в час” подбира и обучава силно мотивирани и успешни професионалисти в различни сфери, които да станат учители в рамките на двугодишна програма за професионално и лидерско развитие. Участниците работят основно в училища с резултати под средните за страната, като подпомагат учениците да усвояват ключови умения на 21 век, които да подкрепят реализацията им в бъдеще. “Заедно в час” е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация “Америка за България” и е част от международната мрежа Teach for All, чийто подход успешно се прилага в повече от 40 държави на шест континента.

Евгения Пеева
Изпълнителен директор на фондация “Заедно в час” с диплома от Харвард, специалност „Икономика, политология и социология“

 

 

Радостина Бойчева
Координатор “Обучение и подкрепа на учители”, завършила икономика в СУ и международен бизнес и икономическо развитие в Elizabethtown College, PA.

 

 

Гергана Чобанова
Eдин от настоящите участници по програма “Заедно в час”. Учи архитектура и управление на строителството в Copenhagen School of Design and Technology (KEA). От септември 2017 г. е учител по английски език в СУ „Христо Смирненски“ в Стара Загора.

 

 

Ако питат за Вас „Кое е това момиче?“, как ще отговорите?
Евгения: Обичам хората и вярвам в потенциала на всеки един да бъде успешен и щастлив, полезен за себе си и общността си.
Радостина: Вярвам, че всяко дете може и заслужава да постигне мечтите си.
Гергана: Аз съм един вечен оптимист, който все се бори с вятърните мелници на живота.

Защо заменихте успешна кариера в чужбина с мисията на „Заедно в час“?
Евгения: Имах нужда от ново предизвикателство и голям интерес да работя в сферата на образованието – защото през него най-вече мога да спомогна за развитието, успеха и щастието на големи групи хора.
Радостина: Открих, че визията, мисията и ценностите на организацията се припокриват с моите. Ако аз не съм готова да положа усилия за това всяко дете да получи достъп до качествено образование и подкрепа, защо очаквам някой друг да е готов да го направи.
Гергана: Всичко в организацията и подходът й, ми донесе Смисъла, който не откривах в чужбина. Това, че мога да бъда значима и даваща и то на деца, за мен е най-голямото богатство на този етап.

Какво може да определите като вашия най-голям успех, откакто сте в „Заедно в час“?
Евгения: Днес организацията, която беше просто една идея преди по-малко от 8 години, е влиятелен глас в българското образование и всяка година разширява обхвата и въздействието си. Над 70% от възпитаниците ни продължават активно да работят за равен достъп до качествено образование на българските ученици и след първите две години като учители с нашата директна подкрепа и обучение.
Радостина: Личните истории на учениците ми – как вярват в себе си и следват мечтите си, поемат отговорност за средата си и решават проблеми, уважителни и признателни към хората покрай тях.
Гергана: Че съм все още тук и продължавам заедно с децата да градя една по-добра планета.