Корпоративната социална отговорност не е само задължителна отметка в стратегията
Автор: Ирина Велкова

Имаме късмет да живеем във време, когато етичните инвестиции, устойчивото развитие и целенасоченото финансиране са на първо място в дневния ред на компаниите и инвеститорите. Принципите на ООН за отговорни инвестиции са в центъра на всички бизнес дискусии в днешно време, а терминът ESG (екологично, социално и корпоративно управление) придоби огромна популярност като средство за успешен бизнес през последните години. Въпреки това, много компании все още считат корпоративната социална отговорност (КСО) само като задължителна отметка в бизнес плановете си. Това не е непременно погрешно, но обезценява важната роля, която тези бизнеси наистина биха могли да играят, за да вършат добро за обществото, и в крайна сметка да увеличат своето благо.

КСО е чудесна възможност за компаниите да се ангажират с организации, чиято цел е да постигнат по-устойчиви, етични и некомерсиални цели в днешния свят. Интелигентните бизнеси вече са осъзнали, че наличието на стратегия за КСО и партньорство с институции, посветени на по-социално ориентирани каузи, е истински разграничител за тяхната собствена марка. Това ги поставя сред най-добрите в класа и позволява инвеститорите им да се чувстват добре по отношение на въздействието, което имат в обществото.

С огромната роля на социалните медии, такова поведение позволява на клиентите да се гордеят с благородните каузи, зад които стоят техните любими марки. Има неоспорими доказателства, че удовлетвореността и ангажираността на служителите също се увеличават, когато фирмите, за които работят, са социално отговорни.
Въпреки това, КСО има най-голямо положително въздействие в дългосрочен план.
Умните компании мислят какво могат да направят днес, за да бъдат успешни в бъдеще. И всички те са открили, че подобряването на околната среда, подпомагането на обществото да стане по-образовано и културно, борбата с бедността и инвестирането в устойчиви продукти са единственият начин, по който можем да вървим напред. Защото това прави бизнесите устойчиви и процъфтяващи.