Защитата на вашата интелектуална собственост е от съществено значение за въвеждането на нова марка, лицензиране, влизане на нова територия или защита на съществуваща марка.
Автор: Ан Уонг

Основните форми на интелектуална собственост включват търговски марки, авторски права, дизайн и патенти. Търговските марки отличават продукта или услугите ви от тези на конкурентите, например чрез думи, лога, лозунги и символи, които изграждат безценна репутация. Авторското право защитава литературни, музикални и художествени произведения, които изискват ефективна стратегия за защита при използване и разпространение. Защитата на дизайна се отнася до формата и характеристиките на продукта и е важна в творческите индустрии, тъй като те включват всичко, дори опаковането, декорацията и логото на търговските марки.

Anne Wong

Търговска марка или дизайн е идентифицируема / лична нематериална собственост, чиято стойност се прилага към репутацията на продукта или услугата, която може да се използва, ако марката е защитена. Като форма на собственост марката е ценна за продажбата на бизнес и уверява потенциалните купувачи и инвеститори, че интелектуалната собственост (ИС) е възможно най-защитена. Това пък прави вашата компания по-привлекателна. Регистрацията също така възпира други фирми да използват подобни на вашите марки във връзка с вашите продукти или услуги. Тъй като съществуват сериозни средства за защита срещу нарушения, регистрацията ще гарантира, че правата на вашата ИС са защитени. Продължителността на регистрацията на марката е с неопределен период, ако се подновява на всеки 10 години. Това е отлична инвестиция, имайки предвид важността на активите ви.

Вашата ИС е важен бизнес актив, който трябва да защитите, за да се възползвате от пълната му стойност.

Anne Wong
Chartered Trade Mark Attorney
MW Trade Marks
European Trade Mark Attorneys
Contact for a free consultation at
anne@mwtrademarks.com