WEBSITE DESIGN BY DIGIBEES STUDIO

 

от Matteo Turi | Бизнес |

Интелектуална собственост – Продажба на привилегии в бизнеса

02/10/2019

В световната икономика потенциалът за изграждане на капитал чрез дефиниране на интелектуалната собственост и последващото използване на търговските марки е огромен. Интелектуалният капитал е много висок, но често остава неизползван поради липса на планиране на средния предприемача.

Автор: Matteo Turi

Какво може да направи една компания, за да има възможно най-висока оценка? Планирайте пътя към успеха

Да разгледаме накратко типичните финансови резултати на компанията А в три стандартни случая на растеж.

Растеж без стратегическо планиране: Растежът не е планиран и не се контролира от финансов експерт. В този случай ръстът на приходите и паричните потоци се движат в обратна посока и оценката на компанията е ниска.

Растеж със стратегическо планиране: Растежът се управлява и контролира от необходимото количество капитал и от внимателно управление на ресурсите на компанията. Стойността на тази компания е средна.

Растеж с роялти: Растежът е планиран и се допълва от използване на марката, което позволява да се продават авторски и лицензионни права и съответно да се генерират роялти такси на международно ниво. Стойността на тази компания е висока.

И така, какви са основните възможности, които позволяват на една компания да постигне международен успех?След като установихме, че високите стойности могат да бъдат постигнати чрез използване на интелектуалната собственост на компанията, нека определим четирите начина за продаване на авторски и лицензионни права в бизнеса: джойнт-венчърдистрибуциялицензиране и франчайзинг.

Франчайзингът е най-усъвършенстваният начин да се привличат роялти, като лицензирането е също често срещано в успешните бизнеси. Системата на франчайзинг генерира приходи от 1 трилион долара и създава над 9 милиона работни места в икономиката на САЩ в полза на четири печеливши групи участници на икономическия пазар:

  • Банките, които дават по-благоприятни условия за франчайзинговия бизнес при кредитиране, защото го считат за по-безопасен. Статистиката показва, че около 95% от франчайзополучателите се отчитат като печеливши.
  • Предприемачи, които придобиват по-малко рисков бизнес, за да инвестират парите си.
  • Клиенти, които увеличават стойността на своя бизнес, тъй като генерират роялти.
  • Не на последно място, цялата икономика, която се възползва от създаването на нови работни места, допълнителните данъчни постъпления и кредитната експанзия.

 

Получаване на роялти с оглед превръщането на бизнеса във високо печеливш

Препоръчвам да се инвестира в процесите, които могат да превърнат бизнеса в доказана функционираща система, която да може да бъде копирана навсякъде по света. Важно е да се отбележи, че най-успешните компании имат системи за генериране на авторски и лицензионни роялти такси. Два от най-познатите примери са Макдоналдс и Майкрософт. McDonald’s е изградила доказани системи, които работят по такъв начин, че всичките ресторанти са копие на една успешна концепция. Що се отнася до Microsoft, противно на общоприетото схващане, софтуерният гигант всъщност не продава софтуерни продукти. По-скоро той продава на потребителите правото да използват софтуера, което е вид продажба на интелектуална собственост.

Matteo Turi предлага менторинг за развитие на бизнеса чрез мрежата на IBA. Той ще се радва да ви помогне да увеличите финансовия си успех и да създадете бизнес с възможно най-висока оценка

Прочетете още