Интервю с Евгени Ангелов, председател на BVCA и партньор в PostScriptum Ventures
Автор: Асен Недялков

Как започна кариерата Ви в дяловото и рисково инвестиране и как се роди BVCA?
Работил съм в сферата на финансите почти през цялата ми професионална кариера. През последните няколко години съм инвеститор.
Започнах кариерата си в Европейската банка за възстановяване и развитие в Лондон. Там отговарях за структурирането, договарянето и изпълнението на проекти за заемно финансиране и дялови инвестиции в областта на финансовите услуги, фармацевтичната, циментовата, химическата промишленост и недвижимите имоти в десет държави от Централна и Източна Европа. В момента съм партньор във фонд за дялови инвестиции в енергийния и технологичния сектор.
Бях икономически съветник на президента на Република България Росен Плевнелиев и заместник-министър на икономиката. Част от отговорностите ми включваше надзора на над 50 държавни предприятия. Оглавявах и инвестиционния борд на “Джереми” – фонд на фондовете с ресурс от 350 млн. евро, който осигурява капиталово и дългово финансиране на стартъпи и малки и средни предприятия. Тогава, заедно с Европейския инвестиционен фонд, положихме основите на създаването и развитието на екосистемата в България, което естествено доведе и до създаването на Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране (BVCA).

Как оценявате инвестиционната и предприемаческа екосистема в България в момента и какво предстои в сферата на дяловото и рисково инвестиране?
Чрез BVCA стимулираме обществения диалог, който спомага за изграждане на благоприятна инвестиционна среда. През последните години нашите членове инвестираха в над 250 компании и излязоха от технологичните компании с т.нар. “exit” в размер от общо над 400 милиона евро.
Това е чудесна новина за предприемаческото общество. Държавният капитал ще продължи да бъде решителен фактор в процеса, но частното набиране на средства става все по-важно. Следващата стъпка за фонд мениджърите на местно ниво е да станат предпочитаният инвеститор в региона.

Кои са знаковите проекти за асоциацията и какво следва за BVCA?
Активни сме в популяризирането на частните инвеститори като устойчив източник на финансиране. Работата ни е всеобхватна – от организиране на образователни събития, семинари и статистика до създаването на стандартизирани документи за предприемачи и инвеститори. Също така, BVCA среща и приобщава българската диаспора в Европа и САЩ. Преди няколко години започнахме амбициозна програма, под надслов “BVCA on Tour” – поредица от събития в различни столици, промотираща предприемачеството и възможностите за инвестиране у нас и в региона. Сред водещите теми са: предприемачество, инвестиции, иновации, ангажиране на българската общност у нас и в чужбина. Досега инициативата е провеждана във Виена, Лондон, Берлин, Париж и Амстердам.
Догодина ще се пренесе в САЩ, за да се срещнем с българската диаспора на източния и западния бряг. Организираме поредица от събития с топ инвеститори и предприемачи, които да споделят своя опит и възможности за сътрудничество. Асоциацията привлича все повече партньори и привърженици. Работим в партньорство с представителството на Европейската комисия в България, а от следващата година и с фондация „Америка за България”.


IBA Strategic Partner.
Connect with BVCA: https://ibaconnect.com/bvca