Осведомеността за околната среда не би била възможна ако студентите бяха заобиколени от цимент и желязо.
Автор: Анна-Сара Николаева

Днес, в ерата на „fake news” и манипулираната информация, повече от всякога е спешно и неотложно да възпитаваме в младите хора критично мислене, стремеж към истинатa и трезвен поглед към реалността. Да, вярно е, че благодарение на широкия достъп до интернет, набяването на информация се превръща все повече в лична отговорност, но това съвсем не означава, че функциите на институциите се изземват от индивида. Напротив, твърдят множество проучвания по въпроса – колкото по-силна е междуличностната надпревара, толкова по-важно е да има налице меродавен авторитет, по чиито критерии да се сверяват индивидуалните.

Открай време университетите са тези устойчиви авторитети, които не просто преподават знания, но също възпитават характери и мирогледи. Места, концентрирали интелектуален потенциал и даващи тон на модерни течения и политики.
Многобройни университети в Европа, Азия и в САЩ се обединяват в защита на околната среда и не щадят средства за целта. Освен нововъведените си програми за екология, опазване на околната среда и модерни технологии, аулите им често приветстват големи имена в науката, поканени да изнасят лекции по темата. Така младите умове се вдъхновяват да поемат инициатива. Неслучайно в Щатите наблюдаваме уникалния феномен: групи студенти да завеждат дела срещу правителството заради некомпетентните и злонамерени действия спрямо околната среда. С подкрепата на активисти и хора от целия свят, тяхната мисия въвлича все повече участници в кампаниите и дружествата за опазване на природните богатства.
В българския авангард на ековъзпитанието се откроява

Нов български университет, където „зелената“ политика явно е образователен фундамент. НБУ е единственото висше учебно заведение у нас с енергийно ефективен сграден фонд, който непрекъснато се облагородява чрез предприемането на иновативни стъпки, като подмяна на осветителните тела в целия кампус с енергоспестяващи, поставяне на външно осветление и изграждането на топло- и хидроизолация на сградите на университета. Паралелно с тези промени на материалната база, протича процес по оптимизиране работата на съществуващите системи (отоплителни, климатични, вентилационни) – подмяна на котли и неефективни помпи. Внедряват се системи за регенериране на топлина, изграждат се термични изолации на покриви и фасади.
В НБУ работи и политика за рециклиране на хартията, която се използва. Всъщност, използването на хартията е сведено до минимум, защото в университета се работи предимно с компютри и електронни носители. Сред новите инициативи на учебното заведение е проект за разделно събиране на отпадъците.
Възпитанието по опазването на околната среда би било абсурдно, ако възпитаниците живееха, единствено заобиколени от бетон и желязо. На територията на НБУ се намира паркова зона с красиво аранжирани тревни площи, храсти и дървета – подходящо място за отдих и презареждане на енергията. По инициатива на Лабораторията по биология всички растения на територията на НБУ, които са повече от осемдесет вида, са определени по вид и са означени с табели. Сред тях са характерните за България и Балканския полуостров растителни видове, а също и някои типични за Североамериканския континент – като Мамонтово дърво и Американски дъб. Растителното многообразие се обогатява от магнолии, рози, хризантеми, японска аукуба, албиция, форзиция, физокарпус.
Дългът ни към планетата е огромен и непрекъснато се увеличава. Завещаваме го на следващите поколения и се надяваме, че те ще са
по-отговорни от нас.