Френско възраждане

По традиция, Франция и България имат добри икономически и културни връзки. Това е една тенденция, която се разви през годините, а през 1993 г. България беше официално приета като пълноправенчлен на световното франкофонско семейство. Автор: Анна-Сара Николаев Въпреки че френските инвестиции у нас през последното десетилетие бележат възход, все още не е достатъчно задълбочено партньорството между

Към лентата с инструменти