Официално откриване на Международен Бизнес Алианс.България

“Networking is an essential part of building wealth.”, Armstrong Williams В дните на непрестанно развиващите се нови технологии за общуване между хората, все по-ценни се оказват моментите, в които можеш да разговаряш „на живо“ със стари и нови приятели. Основателите и екипът на Международен Бизнес Алианс.България имаха честта и удоволствието да посрещнат над 200 гости

Към лентата с инструменти