Doychin Karshovski
DoychinKarshovski

Дойчин е експерт в коучинга за дълголетие и високи постижения, насочен към изграждането на култура на здраве и дълголетие. Негови клиенти са осъзнати хора, които приоритизират здравето и перформанса си, както и цели екипи в корпорации и стартиращи компании. Той ръководи също така мрежа от холистични професионалисти, които предлагат иновативни персонализирани услуги, базирани на ДНК и епигенетична оптимизация, предоставяйки индивидуализирани стратегии за хора и организации.

English Version

Doychin is a longevity and high-performance coaching expert, focused on building a culture of health and longevity. His clients are conscious individuals who prioritize their health and performance and entire teams in corporations and startups. He also leads a network of holistic professionals who offer innovative personalized services based on DNA and epigenetic optimization, providing tailored strategies for individuals and organizations.