WEBSITE DESIGN BY DIGIBEES STUDIO

 

от Paola Minekov | Изкуство |


Анималистични картини на Анелия Александрова

30/03/2021

Анималистични картини върху електрически табла в центъра на София

Проектът „ПЪТЕПИС НА АНИМАЛИСТИЧНОТО ИЗКУСТВО“ на  Анелия Александрова – Ая е едно своеобразно пътуване по стъпките на артистичния свят на художника създаващ връзката на природата с градската среда чрез анималистични образи населяващи електроразпределителните касети по ул. „Иван Вазов“ в София . Той представя едно пътешествие из животинския свят в неговото многообразие и символика. В условия на пандемия и епидемологични мерки проектът развива идеята за галерия на открито, представяща по оригинален начин анималистичното изкуство. Така предоставя на хората възможност да се докоснат до него ежедневно, вървейки по улицата, а чрез видео и в онлайн среда.

Инспираран е от идеята - Вървя и рисувам! Това е обвързано с етимологичната същност на пътеписа – на „пътуване“ и „писане“ като аналогично може да се направи връзка , в смисъл на „пътуване - вървене“ и „писане - рисуване“.

В живописната творбата „Приятели “ е въплатена идеята за приятелството и хармоничното съжителството между различните видове животни – куче, котка, заек и птица. Както животните могат да изградат приятелски взаимоотношения помежду си, така и хората трябва да се научат да живеят в разбирателство и уважение помежду си, независимо от тяхните различия. Централно място в композицията е отредено за един от най-добрите приятели на човека – кучето. Санбернарът е лавинно куче спасител, но тук е представен като закрилник на синявицата, която е защитен вид в България. Частицата природа изобразена в сапунения мехур е една символична препратка към илюзорния свят, в който живеем. Тя ще остане само спомен в нашето въображение, ако не съумеем да я опазим.

В другата творба „Полет“ е заложена символичната идея за стремежа на свободния дух към духовни висини, на съзидателната сила на мисълта и разгръщането на творческия потенциал на човека. Орелът е символ на просперитет, слава и могъщество. Залегнала е концепцията за взаимното опазване на електропреносната мрежа от повреди, вследствие на досега и с птици. Това е представено посредством накацалите птички по електропроводите и чрез интегрирането на предупредителната табела за високо напрежение в балончето мисъл на царския орел. Световно застрашеният от изчезване царски орел е една аналогия със застрашения човешки живот в днешните епидемологични времена. Хората трябва да се замислят над това. Необходимо е да полагат повече грижа за опазване и съхраняване на природата и нейната фауна, защото животът на Земята е един организъм в симбиоза с всяка една част от него. Нарушили се баланса, се губи равновесието в природата и последствията могат да бъдат катастрофални и необратими. За това хората трябва да живеят в хармония с природата и представителите на животинското царство и с уважение към всички живи същества на тази Земя. Това би спасило Човечеството от разрушителната сила на собствените му действия!

Електрическите табла с живописните композиции „Приятели“ и „Полет“  са по проект „ПЪТЕПИС НА АНИМАЛИСТИЧНОТО ИЗКУСТВО“ на Анелия Александрова.

Реализирани са по програма „ТВОРЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ“ с финасовата подкрепа на Национален фонд „Култура “ в партньорство с „ЧЕЗ Разпределение“ АД и Столичен Инспекторат. Това е част от кампанията  на ЧЕЗ – „Цветни улици“.

Прочетете още