Специален дом за специални деца
Автор: Виолина Николова

Създаден от потомствения дипломат и филантроп Иван Станчов, Карин дом е терапевтичен център, който вече близо 22 години подава ръка на децата със специални образователни потребности и техните семейства в битката за достоен живот. През 1994 г. Иван Станчов предоставя наследствена къща в Морската градина на Варна, където основава Фондация „Карин дом“, за да преустанови изоставянето на деца със специални нужди в държавни домове. Събира малък екип от варненски специалисти и кани професионалисти от Англия, които да обучат българските си колеги.

За 22 години Карин дом изгражда първата в България площадка за деца със специални нужди, 1835 деца и техните семейства минават през центъра за този период, обособява се място за родителски клуб, обзавеждат се 13 стаи за терапия на деца, изгражда се първата в България библиотека на играчките, обучават се 4500 нови специалисти от България и света. Досега фондацията е провела 4 конференции за проблемите на децата със специални нужди.
Програма „Ранна интервенция“ на Карин дом включва специалист за работа със семейството на дете със специални нужди. Той посещава дома му и заедно с родителите подготвя адаптацията на цялото семейство към специалните нужди на детето. Екипът се старае да отиде при родителите на специалните деца още в родилното отделение, за да им окаже емоционална помощ и да ги подготви за следващите им стъпки.


Друга запазена марка на терапевтичния център е групата „Монтесори“. Методът Монтесори се базира на основното убеждение, че децата се учат най-добре, докато извършват някаква дейност. В тази група има дечица с различни състояния – леки и умерени интелектуални увреждания, синдром на Даун, церебрална парализа и такива с комуникативни разстройства, а целта е те да придобият социални и ежедневни умения чрез различни дейности, както и да се подготвят за посещение на предучилищни групи и училища.
Децата се учат на любов към реда и работата, на независимост и инициативност, спонтанна самодисциплина и свобода, учат се да взимат независими решения. Услугата подобрява възможностите за самообслужване (хранене, обличане, събличане) и взаимодействието с околните.


The group improves self-service (eating, dressing, undressing) and interacting with others.
Funding for Karin Dom’s services is currently insufficient, yet children with special needs between 4 and 7 years of age are more and more happy in the home. Those who want to contribute to the good done by the foundation’s specialists can choose a way to do this by visiting

www.karindom.org