WEBSITE DESIGN BY DIGIBEES STUDIO

 

Автор: Капка Стойкова


5 принципа за екология на взаимоотношенията на пазара на труда

31/07/2019

Пазарът на труда може да научи много от екосистемите.

Автор: Капка Стойкова

Ако сравним пазара на труда с екосистема, то определено можем да кажем, че той не е много „екологичен“ в момента. Oтвсякъде се крещи за недостиг и криза. Работодателите твъдят, че няма достатъчно мотивирани и квалифицирани кандидати, а кандидатите – че няма работа.Възможно е с политическа воля тази ситуация да се промени… някой ден. Но това няма да е достатъчно.

Вярвам, че екологията започва отвътре – навън. Това, което всеки от участниците на пазара може да направи, е да започне да действа по-осъзнато. Сега. Стъпка по стъпка.

Ето 5-те принципа, които споделям в работата си, независимо в коя от ролите е клиентът ми в дадения момент: тази на работодател или тази на търсещ работа.

Принцип 1: Фокус на търсене

Пренаситени сме с информация и става все по-трудно да се открои даден профил на фирма или на кандидат сред другите. Пускането на прекалено много кандидатури или обяви, и то напосоки, не води до резултат, а (най-често) до обезсърчаване. Има различни начини да заявите на света, че търсите работа или служител. Колкото по-целенасочено и ясно подхождате, толкова по-голям е шансът ви за успех. Най-добра ефективност се постига с 2-3 добре фокусирани канала за търсене, отколкото обичайното пускане/отговаряне на обява в/от „най-популярния-сайт-за-обяви“, където обикновено резултатът е неадекватен на търсенето ви. За работодателите – прекалено голямо количество некачествени кандидатури, за кандидатите – нищо. Вероятността да не те забележат или оценят в тълпата е голяма. Затова: диверсифицирайте и фокусирайте каналите и не спирайте да комуникирате активно.

Принцип 2: Устойчив имидж

Всяка кампания за търсене на служител/работодател е в същността си рекламна кампания. Кандидатът, ако не бъде избран в този подбор, утре може се превърне в клиент, възложител или доставчик на фирмата, в която кандидатства. България е малка страна, а благодарение на интернет, целият свят е вече такъв. Ето защо е важно да се грижите за взаимоотношенията, които възникват в процеса на един подбор. Да комуникирате уважително и задължително да отговаряте на изпратените съобщения. Можете да спестите време, като изпратите кратък автоматичен текст по мейла или с есемес. Но спестяването на време чрез игнориране на комуникацията непоправимо вреди на имиджа и на работодатели, и на кандидати.

Принцип 3: Всички са равнопоставени

Уважителното и позитивно отношение към всички хора, които имат досег с бизнеса на фирмата, е ключът към успеха на всеки предприемач. Интервюто не е разпит или сесия за диагностика. То е разговор за запознаване, обмяна на информация, идеи, договаряне. Едно добро начало за по-дългосрочно „екологично“ взаимоотношение, независимо от крайното решение на която и да е от двете страни. Днешната неодобрена кандидатура или работодателска оферта не означава, че утре няма да се появи възможност пак да седнете да говорите с този работодател или кандидат – в сходна или друга ситуация и роля.

Принцип 4: Ефективна мрежа от контакти

Пазарът на труда е… преди всичко пазар. На него действат много сходни с другите пазари търговски правила – има ниши, цени и договаряне. И тук „преживяването“ е това, което продава. За да има добра „сделка“, както и в други пазарни ситуации, се опираме в голяма степен на нашата мрежа от контакти. 80% от ефективността в един подбор/търсене на работа се постига чрез добре работеща мрежа от контакти. Не говорим просто за „приятели“ в социалните мрежи, а за хора, които реално познаваме. А изграждането и поддържането на ефективна мрежа от контакти изисква продължителни, осъзнати и активни взаимоотношения „печеля/печелиш“.

Принцип 5: Непрекъснато развитие

Все по-често се говори за криза, за липса на квалифицирани кадри и възможности на пазара на труда. Кризата е най-вече трансформация. Да, има по-малко от преди „сигурни-и-на-пълно-работно-време“ възможности. Но и все повече кандидати търсят гъвкавост в работата. Бизнесите все по-често ангажират за проектите си експерти на свободна практика. В тази посока се развива и трудовото законодателство. Нови индустрии се раждат, а други замират. Бизнесът и работата стават все по-глобални и дистанционни. Тези, които успяват, са хората, отворени и бързо адаптиращи се към новите възможности и поддържащи динамични екологични взаимоотношения. Пожелавам ви го от сърце!

Статии в тази категория